Moira Name Meaning in Malaysian

Moira is a Christian Girl name and it is English originated name with multiple meanings. Moira name meaning in Malaysian is Tidak pasti. Moira name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 7962 and lucky number for Moira is 11.

Name
Moira
Gender Girl
Meaning Uncertain
Origin English
Lucky # 11 ?
nama Moira
jantina Perempuan
yang bermaksud Tidak pasti
asal bahasa inggeris
nombor bertuah 11 ?

Moira Name Meaning in Malaysian

Moira Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Tidak pasti. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Moira untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan christian & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Moira.

REVIEW & COMMENT