கிறிஸ்தவ பெண்கள் பெயர்கள் Christian Girl Names

பெயர் மதம் விவரம்
AALIYAH கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMANDA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMANI கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMBER கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMIYA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AANA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AANYA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIANA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIANNA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIEL கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIELLE கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AASIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAVA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAYLA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABBIGALE கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIGAIL கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIRA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABRIANNA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ACACIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ACCACIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ACHAZIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADAH கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALLYN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALYN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALYNN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADAMINA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADDA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
Names Records 1 To 30 (Total 4665 Records)
பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

It's very interesting platform to know every name meaning here. Aqsa name meaning i found here

  • Fatima, Lahore
  • Wed 25 May, 2022

I like this name due to the nice meaning of my name, On this page i got a name meanings very easily

  • Sana, Karachi
  • Mon 23 May, 2022

I'm so happy to see my name here.i thought I'm the only jasia...thanks for this nice info..I wanted to know info about my name tysm...

  • Jasia, Bangladesh
  • Wed 18 May, 2022

My name is Mansi & I really love my name

  • Mansi, Mandla
  • Wed 18 May, 2022

Some people are telling this name bakker in tamil pichaikari it is right or wrong...

  • Magesh, Chennai
  • Mon 16 May, 2022