கிறிஸ்தவ பெண்கள் பெயர்கள் Christian Girl Names

பெயர் மதம் விவரம்
AALIYAH கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMANDA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMANI கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMBER கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAMIYA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AANA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AANYA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIANA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIANNA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIEL கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIELLE கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AASIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAVA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAYLA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABBIGALE கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIGAIL கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIRA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABRIANNA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ACACIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ACCACIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ACHAZIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADAH கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALIA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALLYN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALYN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADALYNN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADAMINA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ADDA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
Names Records 1 To 30 (Total 4666 Records)
பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

It is the most popular Hindi name. This is such a beautiful page for all info about names with meaning. i found Prisha name from here

  • Atharv, Delhi
  • Mon 23 Jan, 2023

I am looking for suitable Hindi name suggestion. I noted this name to recommend my sister to designate her baby girl

  • Shivani, Lucknow
  • Thu 19 Jan, 2023

Here is very great way to know about this name Muntaha. that is why i searched in this site and i found it.

  • Shahzaib, Faisalabad
  • Wed 18 Jan, 2023

God blessed me with a cute baby girl, I was confused to get a name with impressive meaning but when i visit here and found this name from here

  • Anjali, Lucknow
  • Mon 16 Jan, 2023

My name is Reshmina nd I m very happy to know about the meaning of my name

  • Reshmina Ahmed , Assam, Guwahati
  • Sun 15 Jan, 2023