Adaikalam Name Meaning in Malaysian

Adaikalam is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Adaikalam name meaning in Malaysian is perlindungan. Adaikalam name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 24219 and lucky number for Adaikalam is 8.

Name Adaikalam
Gender Boy
Meaning Refuge
Origin Hindi
Lucky # 8 ?
nama Adaikalam
jantina budak
yang bermaksud perlindungan
asal Hindi
nombor bertuah 8 ?
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )
Hindu Boy Names Starting with A

Adaikalam Name Meaning in Malaysian

Adaikalam Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah perlindungan. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Adaikalam untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Adaikalam.

Review & Comment
jpg