Rian Name Meaning in Malaysian

Rian is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Rian name meaning in Malaysian is Little King. Rian name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 1279 and lucky number for Rian is 6.

Name
Rian
Gender Boy
Meaning Little King
Origin Hindi
Lucky # 6 ?
nama Rian
jantina budak
yang bermaksud Little King
asal Hindi
nombor bertuah 6 ?

Rian Name Meaning in Malaysian

Rian Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Little King. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Rian untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Rian.

REVIEW & COMMENT