Ritik Name Meaning in Malaysian

Ritik is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Ritik name meaning in Malaysian is Kejayaan dalam Hidup. Ritik name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 534 and lucky number for Ritik is 4.

Name
Ritik
Gender Boy
Meaning Successes in Life
Origin Hindi
Lucky # 4 ?
nama Ritik
jantina budak
yang bermaksud Kejayaan dalam Hidup
asal Hindi
nombor bertuah 4 ?

Ritik Name Meaning in Malaysian

Ritik Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Kejayaan dalam Hidup. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Ritik untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Ritik.

REVIEW & COMMENT