Sobha Name Meaning in Malaysian

Sobha is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Sobha name meaning in Malaysian is Glorious; Virtuous. Sobha name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 14567 and lucky number for Sobha is 9.

Name
Sobha
Gender Boy
Meaning Glorious; Virtuous
Origin Hindi
Lucky # 9 ?
nama Sobha
jantina budak
yang bermaksud Glorious; Virtuous
asal Hindi
nombor bertuah 9 ?

Sobha Name Meaning in Malaysian

Sobha Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Glorious; Virtuous. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Sobha untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Sobha.

REVIEW & COMMENT