Sobhan Name Meaning in Malaysian

Sobhan is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Sobhan name meaning in Malaysian is Tuan Cinta. Sobhan name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 51566 and lucky number for Sobhan is 5.

Name Sobhan
Gender Boy
Meaning Lord of Love
Origin Hindi
Lucky # 5 ?
nama Sobhan
jantina budak
yang bermaksud Tuan Cinta
asal Hindi
nombor bertuah 5 ?
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )
Hindu Boy Names Starting with S

Sobhan Name Meaning in Malaysian

Sobhan Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Tuan Cinta. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Sobhan untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Sobhan.

Review & Comment
jpg