Aabha Name Meaning in Malaysian

Aabha is a Hindu Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Aabha name meaning in Malaysian is Bersinar. Aabha name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 8788 and lucky number for Aabha is 4.

Name
Aabha
Gender Girl
Meaning Glow
Origin Hindi
Lucky # 4 ?
nama Aabha
jantina Perempuan
yang bermaksud Bersinar
asal Hindi
nombor bertuah 4 ?

Aabha Name Meaning in Malaysian

Aabha Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Bersinar. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aabha untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aabha.

REVIEW & COMMENT