Aabharana Name Meaning in Malaysian

Aabharana is a Hindu Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Aabharana name meaning in Malaysian is Jewel. Aabharana name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 10441 and lucky number for Aabharana is 11.

Name
Aabharana
Gender Girl
Meaning Jewel
Origin Hindi
Lucky # 11 ?
nama Aabharana
jantina Perempuan
yang bermaksud Jewel
asal Hindi
nombor bertuah 11 ?

Aabharana Name Meaning in Malaysian

Aabharana Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Jewel. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aabharana untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan hindou & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aabharana.

REVIEW & COMMENT


The people who is known with the name of aabharana and they did not know the meaning of that name .i recommend those people to follow this website. This website gives you a good meaning of your name.

zareena , lahore Tue 27 Sep, 2016