تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
JALAAL names مسلمان عربی نمایش جزئیات
NEELOFAR names مسلمان عربی نمایش جزئیات
TENJIM names مسلمان عربی نمایش جزئیات
RAJA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
GHAZALAN names مسلمان اردو نمایش جزئیات
IZRAF names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ARSHAQ names مسلمان سندی نمایش جزئیات
NAKHSHAB names مسلمان عربی نمایش جزئیات
DIL-ARA names مسلمان فارسی نمایش جزئیات
SHAABAAN names مسلمان عربی نمایش جزئیات

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Zohan is my nephew's name, i suggest this name to my family after seen his name meaning correctly in urdu

  • Amaan, Islamabad
  • Fri 22 Oct, 2021

Azlan is my elder brother's name . i found his name here in urdu easily

  • Ahmed, Hyderabad
  • Fri 22 Oct, 2021

Mirha is my cousin sister .. she is very decent like her name

  • Ahad, Multan
  • Fri 22 Oct, 2021

Zaki is very amazing and decent name.. my Friend name is Zaki .. meaning of this name is great

  • hadi, Lahore
  • Tue 21 Sep, 2021

I have selected this name for my beloved son . this Page is very helpful for me

  • Hammad, karachi
  • Tue 21 Sep, 2021