اسامی با معنی فارسی
تازه نام نوزاد اضافه
نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
KARAAMAT مسلمان عربی
JED مسلمان عربی
SOHEIL مسلمان عربی
WASAT مسلمان اردو
IFRA مسلمان فارسی
SHUNNAREH مسلمان عربی
BEG مسلمان ترکی
MAHBUB مسلمان عربی
LEKEESHA مسلمان عربی
ZUHRA مسلمان عربی
این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Arshman
good name

Muhammad Arshman , khairpur mir's sindh Pakistan Sun 02 Feb, 2020

Bilal
Bilal is a Muslim Boy name.. this name is very unique .. there is the great page to find and checkout every name and its meaning

bilal , rawalpindi Wed 29 Jan, 2020

Zoya
This is one of the unique and popular names with impressive meaning , you can easily checkout the meaning of every name from here

Zainab , khi Wed 29 Jan, 2020

Zaigham
wow amazing name and its meaning.. i thinking i will consider this name to my nephew .. This way is very nice to know about the names and meanings

shahzaib , lahore Wed 29 Jan, 2020

Taimoor
My brother Name is Taimoor... This name is so nice. it is one of my favorite name.. This page is very useful to checkout the names and its meaning

ashar , khi Wed 29 Jan, 2020

Sufian
Sufian is a very beautiful name.. Now we easily get the every name and meaning here

tanveer , lahore Wed 29 Jan, 2020

Sajal
There is the best online way to know every name and its meaning.. i want to search Sajal name meaning i visit here and got it easily

Sajal , islamabad Wed 29 Jan, 2020

Saboor
Its my Son name.. i like this name very much and i was searched here for this name meaning.. it is very great.

abdullah , sialkot Wed 29 Jan, 2020

Ramla
Here is nice thing to find the names and its meaning .. i search this name and meaning . i get it

Ramla , rawalpindi Wed 29 Jan, 2020

Palwasha
Very nice. Attractive and impressive. Lovely and interesting. Short as well as simple.

hassan , khi Wed 29 Jan, 2020