Ghali Name Meaning in Malaysian

Ghali is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ghali name meaning in Malaysian is Mahal (Kiswahili). Ghali name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 5868 and lucky number for Ghali is 1.

Name Ghali
Gender Boy
Meaning Expensive (Kiswahili)
Origin Arabic
Lucky # 1 ?
nama Ghali
jantina budak
yang bermaksud Mahal (Kiswahili)
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 1 ?

Ghali Name Meaning in Malaysian

Ghali Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Mahal (Kiswahili). Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Ghali untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Ghali.

Review & Comment
jpg