Ka-ab Name Meaning in Malaysian

Ka-ab is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ka-ab name meaning in Malaysian is Berhampiran. Ka-ab name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Ka-ab is 1.

Name Ka-ab
Gender Boy
Meaning Near
Origin Arabic
Lucky # 1 ?
nama Ka-ab
jantina budak
yang bermaksud Berhampiran
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 1 ?
Ka-ab Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with K
Other Languages

Ka-ab Name Meaning in Malaysian

Ka-ab Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Berhampiran. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Ka-ab untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Ka-ab.

Review & Comment
jpg