Qatadah Name Meaning in Malaysian

Qatadah is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Qatadah name meaning in Malaysian is A Hardwood Tree. Qatadah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Qatadah is 6.

Name Qatadah
Gender Boy
Meaning A Hardwood Tree
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Qatadah
jantina budak
yang bermaksud A Hardwood Tree
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?
Qatadah Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with Q
Other Languages

Qatadah Name Meaning in Malaysian

Qatadah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah A Hardwood Tree. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Qatadah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Qatadah.

Review & Comment
jpg