Ta,ab Name Meaning in Malaysian

Ta,ab is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ta,ab name meaning in Malaysian is Wangian. Ta,ab name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 45892 and lucky number for Ta,ab is 6.

Name
Ta,ab
Gender Boy
Meaning Fragrance
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Ta,ab
jantina budak
yang bermaksud Wangian
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?

Ta,ab Name Meaning in Malaysian

Ta,ab Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Wangian. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Ta,ab untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Ta,ab.

REVIEW & COMMENT