Auhad معنی نام

Auhad is a Muslim Boy name and it is an Arabic originated name with multiple meanings. Auhad name meaning in Persian is Unique, منحصر بفرد.

Name
Auhad
Gender Boy
Meaning Unique
Origin Arabic
Lucky # ?
نام Auhad
جنس پسر
معنی منحصر بفرد
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Audad Aufar Aujan
Auf Auhad Aula
Aufa Auharmazd

How do you find this name? Auhad

Auhad Name Meaning in Persian

معانی Auhad نام در ایتالیایی - معنای نام منحصر بفرد. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Auhad به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Auhad است.