Aabgina Name Meaning in Malaysian

Aabgina is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Aabgina name meaning in Malaysian is Cermin. Aabgina name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Aabgina is 6.

Name Aabgina
Gender Girl
Meaning Mirror
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Aabgina
jantina Perempuan
yang bermaksud Cermin
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?

Aabgina Name Meaning in Malaysian

Aabgina Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Cermin. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aabgina untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aabgina.

Review & Comment
jpg