Aadhina Name Meaning in Malaysian

Aadhina is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Aadhina name meaning in Malaysian is Patuh. Aadhina name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 29774 and lucky number for Aadhina is 11.

Name Aadhina
Gender Girl
Meaning Obedient
Origin Arabic
Lucky # 11 ?
nama Aadhina
jantina Perempuan
yang bermaksud Patuh
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 11 ?

Aadhina Name Meaning in Malaysian

Aadhina Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Patuh. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aadhina untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aadhina.

Review & Comment
jpg