Haafdah Name Meaning in Malaysian

Haafdah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Haafdah name meaning in Malaysian is Patuh. Haafdah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 38059 and lucky number for Haafdah is 11.

Name
Haafdah
Gender Girl
Meaning Obedient
Origin Arabic
Lucky # 11 ?
nama Haafdah
jantina Perempuan
yang bermaksud Patuh
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 11 ?

Haafdah Name Meaning in Malaysian

Haafdah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Patuh. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Haafdah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Haafdah.

REVIEW & COMMENT