Laabsah Name Meaning in Malaysian

Laabsah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Laabsah name meaning in Malaysian is Kekal. Laabsah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Laabsah is 7.

Name Laabsah
Gender Girl
Meaning Stay
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
nama Laabsah
jantina Perempuan
yang bermaksud Kekal
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 7 ?
Laabsah Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with L
Other Languages

Laabsah Name Meaning in Malaysian

Laabsah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Kekal. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Laabsah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Laabsah.

Review & Comment
jpg