Rasmah Name Meaning in Malaysian

Rasmah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Rasmah name meaning in Malaysian is Tengah. Rasmah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 57012 and lucky number for Rasmah is 6.

Name
Rasmah
Gender Girl
Meaning Middle
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Rasmah
jantina Perempuan
yang bermaksud Tengah
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?

Rasmah Name Meaning in Malaysian

Rasmah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Tengah. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Rasmah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Rasmah.

REVIEW & COMMENT