Samiyah Name Meaning in Malaysian

Samiyah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Samiyah name meaning in Malaysian is Elevated, Maha, Lofty.. Samiyah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Samiyah is 5.

Name Samiyah
Gender Girl
Meaning Elevated, Exalted, Lofty,
Origin Arabic
Lucky # 5 ?
nama Samiyah
jantina Perempuan
yang bermaksud Elevated, Maha, Lofty.
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 5 ?
Samiyah Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with S
Other Languages

Samiyah Name Meaning in Malaysian

Samiyah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Elevated, Maha, Lofty.. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Samiyah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Samiyah.

Review & Comment

what is meaninig of samiyah

  • samiyah, doha qatar
  • Fri 27 Dec, 2013

Tell' me samiya meining

  • Samiya, Allahabad
  • Fri 12 Jul, 2013
jpg