Roxanna معنی نام

Roxanna Name Meaning in persian
Name
Roxanna
Gender Girl
Meaning Dawn, Bright
Origin Persian
Lucky # ?
نام Roxanna
جنس دختر
معنی سپیده دم, روشن
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Robabeh Rohaan Roja
Robal Roheen Roksana
Roha Rohi

How do u find this name? Roxanna

Roxanna Name Meaning in persian

معانی Roxanna نام در ایتالیایی - معنای نام سپیده دم, روشن. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Roxanna به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Roxanna است.