Aamilah Name Meaning in Malaysian

Aamilah is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Aamilah name meaning in Malaysian is Maha Kuasa berbuat kebaikan, soleh. Aamilah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Aamilah is 8.

Name Aamilah
Gender Girl
Meaning Doer of good deeds, Righteous
Origin Urdu
Lucky # 8 ?
nama Aamilah
jantina Perempuan
yang bermaksud Maha Kuasa berbuat kebaikan, soleh
asal Urdu
nombor bertuah 8 ?

Aamilah Name Meaning in Malaysian

Aamilah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Maha Kuasa berbuat kebaikan, soleh. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aamilah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aamilah.

Review & Comment

Aamilah is nice name but please do not add lucky number and such things these are not Islamic things

  • Iraj, Karachi
  • Tue 24 Mar, 2015
jpg