Izaz Name Meaning in Malaysian

Izaz is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Izaz name meaning in Malaysian is Honour, harga, Sehubungan. Izaz name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 7884 and lucky number for Izaz is 8.

Name
Izaz
Gender Girl
Meaning Honour, esteem, regard
Origin Urdu
Lucky # 8 ?
nama Izaz
jantina Perempuan
yang bermaksud Honour, harga, Sehubungan
asal Urdu
nombor bertuah 8 ?

Izaz Name Meaning in Malaysian

Izaz Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Honour, harga, Sehubungan. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Izaz untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Izaz.

REVIEW & COMMENT