Nuaymah Name Meaning in Malaysian

Nuaymah is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Nuaymah name meaning in Malaysian is Nama penyampai hadith. Nuaymah name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 19179 and lucky number for Nuaymah is 11.

Name
Nuaymah
Gender Girl
Meaning Name of a narrator of hadith
Origin Urdu
Lucky # 11 ?
nama Nuaymah
jantina Perempuan
yang bermaksud Nama penyampai hadith
asal Urdu
nombor bertuah 11 ?

Nuaymah Name Meaning in Malaysian

Nuaymah Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Nama penyampai hadith. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Nuaymah untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Nuaymah.

REVIEW & COMMENT