Udoola Name Meaning in Malaysian

Udoola is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Udoola name meaning in Malaysian is Wajar.. Udoola name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Udoola is 3.

Name Udoola
Gender Girl
Meaning Justified,
Origin Urdu
Lucky # 3 ?
nama Udoola
jantina Perempuan
yang bermaksud Wajar.
asal Urdu
nombor bertuah 3 ?
Udoola Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with U
Other Languages

Udoola Name Meaning in Malaysian

Udoola Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Wajar.. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Udoola untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Udoola.

Review & Comment
jpg