Yaaqoot Name Meaning in Malaysian

Yaaqoot is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Yaaqoot name meaning in Malaysian is Ruby, mestika, yang garnet.. Yaaqoot name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 19322 and lucky number for Yaaqoot is 4.

Name
Yaaqoot
Gender Girl
Meaning Ruby, a precious stone, a garnet.
Origin Urdu
Lucky # 4 ?
nama Yaaqoot
jantina Perempuan
yang bermaksud Ruby, mestika, yang garnet.
asal Urdu
nombor bertuah 4 ?

Yaaqoot Name Meaning in Malaysian

Yaaqoot Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Ruby, mestika, yang garnet.. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Yaaqoot untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Yaaqoot.

REVIEW & COMMENT