Labeeqa معنی نام

Labeeqa is a Muslim Girl name and it is an Urdu originated name with multiple meanings. Labeeqa name meaning in Hindi is Understanding The, and the lucky number associated with is .

Name
Labeeqa
Gender Girl
Meaning Understanding The
Origin Urdu
Lucky # ?
نام Labeeqa
جنس دختر
معنی درک
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Laaibah Labeeqa Labisha
Labbaanah Labiba Ladan
Labeeba Labibah

How do you find this name? Labeeqa

Labeeqa Name Meaning in persian

معانی Labeeqa نام در ایتالیایی - معنای نام درک. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Labeeqa به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Labeeqa است.