Rohaan معنی نام

Rohaan Name Meaning in persian
Name
Rohaan
Gender Girl
Meaning A River In Paradise
Origin Urdu
Lucky # ?
نام Rohaan
جنس دختر
معنی رودخانه در بهشت
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Robabeh Rohaan Roja
Robal Roheen Roksana
Roha Rohi

How do u find this name? Rohaan

Rohaan Name Meaning in persian

معانی Rohaan نام در ایتالیایی - معنای نام رودخانه در بهشت. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Rohaan به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Rohaan است.