LEGGIADRO MEANING IN ENGLISH

• Leggiadro Definition & Synonyms

  1. (a. & adv.) Alt. of Leggiero


RECENT SEARCHES