Location: Karachi 2 Jumadal Akhira 1442
FAJAR 5:58 AM
SUNRISE 7:18 AM
DHUHUR 12:42 PM
ASR 4:29 PM
MAGHRIB 6:05 PM
ISHA 7:25 PM