Location: Karachi 26 Shaban 1442
FAJAR 4:57 AM
SUNRISE 6:15 AM
DHUHUR 12:33 PM
ASR 5:04 PM
MAGHRIB 6:52 PM
ISHA 8:10 PM