Location: Karachi 16 Dhulhijja 1442
FAJAR 4:32 AM
SUNRISE 5:57 AM
DHUHUR 12:38 PM
ASR 5:19 PM
MAGHRIB 7:19 PM
ISHA 8:44 PM