Location: Karachi 20 Dhulhijja 1442
FAJAR 4:35 AM
SUNRISE 5:59 AM
DHUHUR 12:38 PM
ASR 5:18 PM
MAGHRIB 7:17 PM
ISHA 8:41 PM