Location: Karachi 18 Safar 1443
FAJAR 5:06 AM
SUNRISE 6:22 AM
DHUHUR 12:23 PM
ASR 4:43 PM
MAGHRIB 6:24 PM
ISHA 7:40 PM