این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Afshan
Me wife name is afshan and i love har so much

zubair , karachi Tue 20 Mar, 2018

Sultana
Parveen Sultana my name ilove my name imsweeeet caring..cute

Nousheen , Saudi Tue 20 Mar, 2018

Huzaifa
My son name is Syed Huzaifa Gillani. It's so Much loving and popular name. May he live long with happiness and joyful life. Aameen

Syed.wasim , Azad Kashmir Tue 20 Mar, 2018

Dali
Dali name ka Ming

vidisha , janm se Tue 20 Mar, 2018

Abeera
Beautiful nme ku k ye mera naam hsi ❤️

Abeera , Karachi Tue 20 Mar, 2018

Shahbaz
I love my name

Shahbaz_alam , Mumbai Tue 20 Mar, 2018

Sehrish
My name is sehrish I luv my name

Sehrish hyat , Rawalpindi Tue 20 Mar, 2018

Asima
Mery name ka mean beta day?

asima , sialkot Tue 20 Mar, 2018

Sumaiyaa
Somaiya meaning => Beautiful garden surrounded with roses and flowers. Somaiya is very beautiful name. I like it very very much.

[email protected] , Chittagong Mon 19 Mar, 2018

Sumaiyaa
Somaiya meaning.. Beautiful garden surrounded with roses and flowers.

Selim , Chittagong Mon 19 Mar, 2018