این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Sana
my name is sana, sana is a girl name not a boy..i am very happy and proud to be my name..my full name is sana khalique,my name meaning name is Resplendence,brilience,,and khalique name meaning is name of god..so,,,,khoda ki taarif,.,,,i m so proud for my name..

sana khalique , delhi Thu 30 Mar, 2017

Rashid
My Name Is Mohammed Rashid I am So Much With My Name Always Success in My Life...

Rashid , Mumbai Thu 30 Mar, 2017

Usama
i'm a lion

Usama Malik , grw Thu 30 Mar, 2017

Shawana
My name is spelled Shwana.

Shwana , Jax Wed 29 Mar, 2017

Khalid
Khalid never ending

Khalid khan , Frankfurt Wed 29 Mar, 2017

Ayesha
The Muslim names with the complete meanings are available at this website which can help every person to get the best information about their names

Sabeen , Lahore Wed 29 Mar, 2017

Eshaal
This is the best website for watching the best meanings of every name which is authentic so you can easily believe on this website very easily

Nailah , Karachi Wed 29 Mar, 2017

Ayaan
For the names and their meanings this website is the perfect place because here you can easily searching for the names and meanings by the every religion you are from very easily

Arsalan , Lahore Wed 29 Mar, 2017

Alishba
For the Popular names which is new in the world names diary I use to come at this site because it has the collection of every name with their complete meanings and the more details about it

Rumaisah , Karachi Wed 29 Mar, 2017

Inaya
This website has the good collection of many names with their complete meanings which is really help every person to collect the information about their names

Rohma , Karachi Wed 29 Mar, 2017