این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Athir
Can I know wats ATHER

Fiza , Jamshedpur Fri 23 Jun, 2017

Maryam
My dotor mame maryam 20/6/2017 barthday masah allah

Eftekhar , UAE Thu 22 Jun, 2017

Naveed
great

nk , karachi Thu 22 Jun, 2017

Shreeti
I like the name shreeiti.. this name is different n new.. unique name..my own name is shreeiti... i love my name...

Shreeiti , Uttrakhand Thu 22 Jun, 2017

Rimsha
My name is Rimsha Kanwal . and there are so many nick names of mine like mishi,misho, mishuuu,rishi,rimshu ...etc .My mamu also call me pathani . I like my real name

Rimsha , chkwal Thu 22 Jun, 2017

Haroon
My name meaning is super....I m very happy😍😍😍😍😍😍😍

Haroon shaukat , Mianwali Thu 22 Jun, 2017

Abrar
My name Abrar khan

Abrar , Lahire Thu 22 Jun, 2017

Waiza
waiza is a great name

waiza waqar , pakistan Thu 22 Jun, 2017

Dua
dua is a great name

dua fatima , pakistan Thu 22 Jun, 2017

Anjum
So nice and i like it so much

Rizwan Anjum , Okara Thu 22 Jun, 2017