این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Zaina
My name is Zaina so I find this name.....

Zaina , india Tue 17 Jul, 2018

Khadija
Because Khadija it's my name

Khadija Usman , Lahore Tue 17 Jul, 2018

Muskan
MashaAllah good name thats my daughter name

Gul Khitab , wari Tue 17 Jul, 2018

Rakib
Love you

Rakib , Kolkata Tue 17 Jul, 2018

Alishbah
Alishba is my luv and i really luv her she's the best girl in the whole w0orld.. <3

Ad , Karachi Tue 17 Jul, 2018

Rafaqat
what is my lucky no

rafaqat , khariana Tue 17 Jul, 2018

Bisma
i like BISMA's name bcos it is luky name

Akber Saqi , Rangeel pur multan Tue 17 Jul, 2018

Hassan
ALLAH KA SHUKAR HY MERA NAM HASSAN ASKRI HY BHAWALPUR ,PAKISTAN

HASSAN ASKRI , AHMD PUR EAST Tue 17 Jul, 2018

Haniya
I kept my daughter's name haniya Allah blessed her

Fahad , Karachi Tue 17 Jul, 2018

Kabeer
Beutiful name.

Arshad , Karachi Mon 16 Jul, 2018

Last Updated: 18 Jul, 2018