این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Raza
Bcoz my name is also raza so i juat want to check my names meaning

Raza ali , Rawalpindi Wed 24 May, 2017

Naila
My sis name is Naila she is so pretty nd intelligent

esha , okara Wed 24 May, 2017

Arbab
I love my name

Arbab , lahore Wed 24 May, 2017

Feroz
My name is also Feroz , I deserved the meaning of the name, all d best the other Feroz in the world ...

Feroz , Guwahati, Assam, India Wed 24 May, 2017

Mubeen
i love my name my name is prince mubeen

mubeen , rawalindi Wed 24 May, 2017

Mughees
My Beautiful Name!

MUGHEES , LAHORE Wed 24 May, 2017

Yana
Yana is really a very beautiful and attractive name. Thank you so very much for letting me know the meanings of Yana. I was so curious to know its meanings.

Hamna , Islamabad Wed 24 May, 2017

Ivan
My mama said to me to check the meanings of Ivan from the internet as it the name of my younger brother who reads in second standard. I found the meanings of his name here.

Hannah , Delhi Wed 24 May, 2017

Aiza
Nice name that is mya daughter name aiza i love her

Adrees , Samundri Wed 24 May, 2017

Suhan
I am student and chemistry is my most favorite subject. Suhan is the name of my chemistry teacher that is why I was so curious to know its meanings.

Ghazala , Faisalabad Wed 24 May, 2017