Location: Karachi 19 Jumadal Akhira 1443
FAJAR 5:58 AM
SUNRISE 7:17 AM
DHUHUR 12:44 PM
ASR 4:34 PM
MAGHRIB 6:10 PM
ISHA 7:29 PM