Location: Karachi 19 Safar 1443
FAJAR 5:06 AM
SUNRISE 6:22 AM
DHUHUR 12:23 PM
ASR 4:42 PM
MAGHRIB 6:23 PM
ISHA 7:39 PM