7 Shaban 1441

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 05:05 AM | IFTAR: 06:49 PM


FAJAR

5:06 AM

SUNRISE

6:23 AM

DHUHUR

12:36 PM

ASR

5:03 PM

MAGHRIB

6:48 PM

ISHA

8:05 PM

Location: Karachi 7 Shaban 1441
FAJAR 5:06 AM
SUNRISE 6:23 AM
DHUHUR 12:36 PM
ASR 5:03 PM
MAGHRIB 6:48 PM
ISHA 8:05 PM