Location: Karachi 13 Dhulhijja 1441
FAJAR 4:38 AM
SUNRISE 6:01 AM
DHUHUR 12:38 PM
ASR 5:17 PM
MAGHRIB 7:14 PM
ISHA 8:37 PM