22 Dhulhijja 1440

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 04:49 AM | IFTAR: 07:00 PM


FAJAR

4:50 AM

SUNRISE

6:09 AM

DHUHUR

12:34 PM

ASR

5:08 PM

MAGHRIB

6:59 PM

ISHA

8:18 PM

Location: Karachi 22 Dhulhijja 1440
FAJAR 4:50 AM
SUNRISE 6:09 AM
DHUHUR 12:34 PM
ASR 5:08 PM
MAGHRIB 6:59 PM
ISHA 8:18 PM