18 Muharram 1441

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 05:01 AM | IFTAR: 06:34 PM


FAJAR

5:02 AM

SUNRISE

6:19 AM

DHUHUR

12:26 PM

ASR

4:50 PM

MAGHRIB

6:33 PM

ISHA

7:49 PM

Location: Karachi 18 Muharram 1441
FAJAR 5:02 AM
SUNRISE 6:19 AM
DHUHUR 12:26 PM
ASR 4:50 PM
MAGHRIB 6:33 PM
ISHA 7:49 PM