Location: Karachi 27 Shaban 1442
FAJAR 4:56 AM
SUNRISE 6:14 AM
DHUHUR 12:33 PM
ASR 5:04 PM
MAGHRIB 6:52 PM
ISHA 8:11 PM