Location: Karachi 17 Rajab 1442
FAJAR 5:38 AM
SUNRISE 6:54 AM
DHUHUR 12:44 PM
ASR 4:56 PM
MAGHRIB 6:35 PM
ISHA 7:50 PM