12 Shaban 1441

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 05:00 AM | IFTAR: 06:51 PM


FAJAR

5:01 AM

SUNRISE

6:18 AM

DHUHUR

12:34 PM

ASR

5:04 PM

MAGHRIB

6:50 PM

ISHA

8:08 PM

Location: Karachi 12 Shaban 1441
FAJAR 5:01 AM
SUNRISE 6:18 AM
DHUHUR 12:34 PM
ASR 5:04 PM
MAGHRIB 6:50 PM
ISHA 8:08 PM