Location: Karachi 16 Rajab 1442
FAJAR 5:39 AM
SUNRISE 6:55 AM
DHUHUR 12:44 PM
ASR 4:56 PM
MAGHRIB 6:34 PM
ISHA 7:50 PM