Location: Karachi 13 Jumadal Akhira 1443
FAJAR 5:58 AM
SUNRISE 7:18 AM
DHUHUR 12:42 PM
ASR 4:30 PM
MAGHRIB 6:06 PM
ISHA 7:26 PM