Location: Karachi 6 Jumadal Akhira 1442
FAJAR 5:58 AM
SUNRISE 7:18 AM
DHUHUR 12:43 PM
ASR 4:32 PM
MAGHRIB 6:08 PM
ISHA 7:28 PM