Location: Karachi 12 Safar 1442
FAJAR 5:08 AM
SUNRISE 6:24 AM
DHUHUR 12:22 PM
ASR 4:40 PM
MAGHRIB 6:20 PM
ISHA 7:35 PM