22 Muharram 1441

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 05:03 AM | IFTAR: 06:30 PM


FAJAR

5:04 AM

SUNRISE

6:20 AM

DHUHUR

12:25 PM

ASR

4:47 PM

MAGHRIB

6:29 PM

ISHA

7:45 PM

Location: Karachi 22 Muharram 1441
FAJAR 5:04 AM
SUNRISE 6:20 AM
DHUHUR 12:25 PM
ASR 4:47 PM
MAGHRIB 6:29 PM
ISHA 7:45 PM