15 Dhulhijja 1440

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 04:45 AM | IFTAR: 07:06 PM


FAJAR

4:46 AM

SUNRISE

6:07 AM

DHUHUR

12:36 PM

ASR

5:12 PM

MAGHRIB

7:05 PM

ISHA

8:26 PM

Location: Karachi 15 Dhulhijja 1440
FAJAR 4:46 AM
SUNRISE 6:07 AM
DHUHUR 12:36 PM
ASR 5:12 PM
MAGHRIB 7:05 PM
ISHA 8:26 PM