Location: Karachi 19 Dhulhijja 1441
FAJAR 4:42 AM
SUNRISE 6:04 AM
DHUHUR 12:37 PM
ASR 5:15 PM
MAGHRIB 7:10 PM
ISHA 8:32 PM