முஸ்லிம் பெண்கள் பெயர்கள் Muslim Girl Names

பெயர் மதம் விவரம்
AAB BAAZ இந்து விவரங்களை காண்க
AABADI இந்து விவரங்களை காண்க
AABDAAR இந்து விவரங்களை காண்க
AABDAR இந்து விவரங்களை காண்க
AABDER இந்து விவரங்களை காண்க
AABGINA இந்து விவரங்களை காண்க
AABIDA இந்து விவரங்களை காண்க
AABIDAH இந்து விவரங்களை காண்க
AABIR இந்து விவரங்களை காண்க
AABIRAH இந்து விவரங்களை காண்க
AABIS இந்து விவரங்களை காண்க
AABISAH இந்து விவரங்களை காண்க
AABISH இந்து விவரங்களை காண்க
AABLOCH இந்து விவரங்களை காண்க
AABRAA இந்து விவரங்களை காண்க
AABROO இந்து விவரங்களை காண்க
AABSHAR இந்து விவரங்களை காண்க
AADAB இந்து விவரங்களை காண்க
AADHINA இந்து விவரங்களை காண்க
AADILA இந்து விவரங்களை காண்க
AADILAH இந்து விவரங்களை காண்க
AADINA இந்து விவரங்களை காண்க
AADIRAH இந்து விவரங்களை காண்க
AADLA இந்து விவரங்களை காண்க
AADNA இந்து விவரங்களை காண்க
AAEEDAH இந்து விவரங்களை காண்க
AAFA இந்து விவரங்களை காண்க
AAFAAQ இந்து விவரங்களை காண்க
AAFDA இந்து விவரங்களை காண்க
AAFEH இந்து விவரங்களை காண்க
Names Records 1 To 30 (Total 10128 Records)
பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

On this page you can get a name meanings very easily. my Sister name is Kamala .. this name is suit to her.

  • Kulsoom , Lahore
  • Sat 06 Aug, 2022

My name is Lubna and im glad to see correct meaning of my name from here and this page always give authentic details

  • Lubna, Karachi
  • Sat 06 Aug, 2022

I'm very satisfied from this page .. because i found my name meaning easily from here .. and other details available

  • Alisa , Rawalpindi
  • Sat 06 Aug, 2022

Simran is a very nice name And Popular also, this names has a very nice meaning so like it very much

  • Mahesh, Delhi
  • Fri 05 Aug, 2022

I feel very proud to see the meaning of my name Anshika. because its meaning is very impressive

  • Anshika, Delhi
  • Fri 05 Aug, 2022