புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்

பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
OLDOOZ Oldooz இந்து பாரசீக விவரங்களை காண்க
ARDAVAN Ardavan இந்து பாரசீக விவரங்களை காண்க
KASHA Kasha இந்து பாரசீக விவரங்களை காண்க
NAWEER Naweer இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
ARDAAN Ardaan இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
GULBAR Gulbar இந்து உருது விவரங்களை காண்க
ATAREVANU Atarevanu இந்து பாரசீக விவரங்களை காண்க
SHAYAN Shayan இந்து பாரசீக விவரங்களை காண்க
KHUDAH BAKHSH Khudah Bakhsh இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
ATIQ Atiq இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
Boy சிறுவர்களின் பெயர்கள் Girl பெண்கள் பெயர்கள்
Browse tamil Boy Names by Alphabets
Browse tamil Girls Names by Alphabets

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

Abeeha is my best friend's name, and she is just like her name meaning is.

  • Hafsa, karachi
  • Wed 22 May, 2024

Aiza is such a nice name, I have a class friend named Aliza and she's very very pretty.

  • Fatima Rijvi, karachi
  • Wed 22 May, 2024

Saad is My bussiness partner name, Such a great person he is.

  • Rayan Hameed, karachi
  • Wed 22 May, 2024

Anas is such a good name, my one of students name is Anas and he is such a nice boy.

  • Ahmad Sohail, Rawalpindi
  • Wed 22 May, 2024

Such a beautiful name it is,

  • Sana, Hyderabad
  • Tue 21 May, 2024