Name GENDER RELIGION ORIGIN DETAIL
SAMAD MUSLIM ARABIC
SAMADAR HINDU HINDI
SAMADHAN HINDU HINDI
SAMADU HINDU HINDI