Name GENDER RELIGION ORIGIN DETAIL
SAMAD MUSLIM ARABIC
SAMADAR HINDU HINDI
SAMADHAN HINDU HINDI
SAMADU HINDU HINDI
MORE ON NAMES
MORE ON HAMARIWEB