Name GENDER RELIGION ORIGIN DETAIL
HANIYA MUSLIM ARABIC
HANIYA HINDU HINDI