Name GENDER RELIGION ORIGIN DETAIL
HANIYA HINDU HINDI
HANIYA MUSLIM ARABIC