Surah Ash-Shuara Ayat No. 147

سورة الشعراء

فِىۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍۙ‏ ﴿۱۴۷

Surah Ash-Shuara Ayat 147 with Urdu Translation

(یعنی) باغ اور چشمے  ﴿۱۴۷

Surah Ash-Shuara Ayat 147 with English Translation

In gardens and watersprings. ﴾147﴿ 

Read online Quran Surah Ash-Shuara Ayat 147 (Verse) with Urdu Translation. You can find here complete Surah Ash-Shuara Ayat wise so you select Ayat 147 and read it. Hamariweb.com provides complete Quran verses online with Urdu and English translation. This Surah Ash-Shuara Ayat 147 (Verse) is Recited by Shaikh Abd-ur Rahman As-Sudais & Shaikh Su'ood As-Shuraim, Urdu Translation by Moulana Fateh Muhammad Jalandari.

Browse Surah Ash-Shuara by Ayat

Reviews & Comments