Dukh Ki Laher Ne Chera Hoga

Poet: Nasir Kazmi

دکھ کی لہر نے چھیڑا ہوگا