Piya Re Piya Re Lyrics

Poet: Nusrat Fateh Ali Khan By: Adnan, Swat

Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey
Tharey bina lageynahee mara jiya rey hooooa

Tharey bina lagey nahee mara jiya rey
Naina ney tharee kaisa jadoo kiya rey

Tharey bina lagey nahee mara jiya rey hoooa
Tharey bina lagey nahee mara jiya rey

Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey
Tharey bina lageynahee mara jiya rey hooooa

Tharey bina lagey nahee mara jiya rey
Tharey bina mohey chaien na awey
Dhuk, dhuk, dhuk, mara jee ghabrawey

Boley basureya sunley sawariya
Boley basuriya sunley sawariya
Tharey bina mohey kuch nahee bahwey

Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey
Tharey bina lagey nahee mara jiya rey hoooa

Tharey bina lagey nahee mara jiya rey
Naina ney tharee kaisa jadoo kiya rey
Tharey bina lageynahee mara jiya rey hooooa

Tharey bina lagey nahee mara jiya rey
Pyar kee kaliyan kub kee rakhiyan
Yahan wahan tuk tuk mey tey tahkiyan

Sanjh sawerey deykhun lagey
Sanjh sawerey deykhun lagey
Tharee surateiya maree ankhiyan
Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey
Tharey bina lageynahee mara jiya rey hoooa

Tharey bina lagey nahee mara jiya
Naina ney thare kaisa jadoo kiya rey
Tharey bina lageynahee mara jiya rey hooooa

Tharey bina lagey nahee mara jiya rey
Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey

Tharey bina lagey nahee mara jiya rey hoooa
Tharey bina lagey nahee mara jiya re

Rate it:
Views: 426
20 Sep, 2021