Wakat

Poet: Amir By: Amir Aziz, Kasur

Mat Kar Nahin Nahin Ye Wakat Ni Nahin Ka, Dos
Tery Is Nahin Nahin Ne Ham Ko Chora Ni Kahin Ka
 

Rate it:
Views: 1308
28 Nov, 2013