تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
GUL ROO names مسلمان اردو نمایش جزئیات
YADAY names مسلمان عربی نمایش جزئیات
LEKEESHA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
JAHDARI names مسلمان اردو نمایش جزئیات
WAAJEF names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ZULFIN names مسلمان عربی نمایش جزئیات
BUSAINA names مسلمان اردو نمایش جزئیات
HUMAIRAH names مسلمان اردو نمایش جزئیات
SAMNAR names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ZEHAB names مسلمان عربی نمایش جزئیات

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Zaki is very amazing and decent name.. my Friend name is Zaki .. meaning of this name is great

  • hadi, Lahore
  • Tue 21 Sep, 2021

I have selected this name for my beloved son . this Page is very helpful for me

  • Hammad, karachi
  • Tue 21 Sep, 2021

Valeed is a very unique name, i think its a great name to be used now

  • Valeed, Islamabad
  • Tue 21 Sep, 2021

I'm very lucky because Uwais is my name and i like my name very much

  • Uwais, Islamabad
  • Tue 21 Sep, 2021

Tasleem is common name and it has multiple meaning and correct detail of this name given by this page

  • Abeer, Multan
  • Tue 21 Sep, 2021