اسامی با معنی فارسی
به اشتراک گذاشتن تصویر نوزاد خود را
تازه نام نوزاد اضافه
نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
DANISH مسلمان فارسی
RAZI مسلمان عربی
FIRDAUS مسلمان عربی
HUMAIRAA مسلمان اردو
SUMRA مسلمان اردو
RUKAN مسلمان عربی
MAISOON مسلمان اردو
HASAAN مسلمان عربی
QAIMA مسلمان --
I'ANAT مسلمان عربی
این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Arhan
I want to know that ARHAN is mulim name or hindu name? What is the meaning of this name? Can i keep this name to a muslim boy?

Firoz Khan , Patna Thu 15 Nov, 2018

Aatifa
Mere nam ka Kiya MATLAB hota

Mohammed Quameruddin , Munger Thu 15 Nov, 2018

Siddiqa
My name is saddiqa but am not lucky girl Plz tell my futuer

Saddiqa , Multan Thu 15 Nov, 2018

umar
My name is Abdullah Umar my result Kiya hai

Abdullah Umar , Bihar Thu 15 Nov, 2018

Hareem
Hey ! I am Ayesha you are the best of names meaning websites Thankyou

Ayesha , Lahore Thu 15 Nov, 2018

Sabir
Hi! I am Sabir Ali I learn good information about my name.

Sabir Ali , Kambar Ali khan, Sindh Thu 15 Nov, 2018

Kiran
I love kiran very much

Waqas , Sahiwal Thu 15 Nov, 2018

Waseem
I am good luck boy....

Muhammad waseem , Abbottabad Thu 15 Nov, 2018

Areeba
good

ali , karachi Thu 15 Nov, 2018

Indudhar
my name

indudhar , tirupati Thu 15 Nov, 2018