اسامی با معنی فارسی
تازه نام نوزاد اضافه
نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
FANA مسلمان عربی
NAJMI مسلمان اردو
KAREEMAN مسلمان اردو
KAINAAT مسلمان اردو
NAJMA مسلمان عربی
ABDUL-HAKEEM مسلمان عربی
GHSIQA مسلمان عربی
AAFREEN مسلمان سندی
NOSHAD مسلمان فارسی
BADSHAH مسلمان عربی
این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Abrar
I love this

Abrar , Lakki marwat Thu 17 Oct, 2019

Faiza
Beutful

Faiza , Lahore Thu 17 Oct, 2019

Sahir
I like this name

Sahirkhan , Kalmunai Wed 16 Oct, 2019

Tanya
iam tanya

tanya singh , kanpur Wed 16 Oct, 2019

Majid
My baby brother used to call me Majiiii and that inded was too beautiful to listen

Mohd Majid , Lucknow Wed 16 Oct, 2019

Jaida
Me it's mine

Jaida , Sacramento Tue 15 Oct, 2019

Camille
A 3 old girl is missing by this name and I want to know how to pray

Trina , Pensacola Tue 15 Oct, 2019

Haris
My children name Muhammad Haris

Zahid iqbal , Hafizabad Tue 15 Oct, 2019

Hafi
i want my name meaninig

humama khan , swat pakistan Tue 15 Oct, 2019

Rahul
BRIGHT FUTURE

RAHUL , GURUGRAM Tue 15 Oct, 2019