اسامی با معنی فارسی
تازه نام نوزاد اضافه
نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
MADAKH مسلمان عربی
KHASEES مسلمان عربی
ANBIYAH مسلمان عربی
IEASHA مسلمان عربی
TAQIYAH مسلمان عربی
RUBINA مسلمان عربی
KHETAAM مسلمان عربی
NAMVAR مسلمان فارسی
ATOOF مسلمان عربی
AREEBA مسلمان اردو
این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Rameen
Rameen name is pretty i like it alot

iraj , lahore Wed 20 Jan, 2021

Unaiza
Boht piyara name hy Unaiza aur iska matlb b boht kbhoobsurat hy

Shahana , karachi Wed 20 Jan, 2021

Asiya
My daughter name is Asiya.... My inlaws was against this name but i loved it

hareem , lahore Wed 20 Jan, 2021

Sehrish
what a pretty name it is... SEHRISH pronounce so well

Arman , lahore Wed 20 Jan, 2021

Tabassum
when i was young i use to hate this name but now i know it is a meaningful name

Arman , Islamabad Wed 20 Jan, 2021

Shahmeer
I am Shahmeer khan but i write my names as shahmir. A slight difference in spelling

Shahmir Ali , Islamabad Wed 20 Jan, 2021

Haider
Haider is associated with the bravest man of Islamic history. Haider would remain my favorite name till my life

Zarik Haider , karachi Wed 20 Jan, 2021

Zaroon
Zaroon is my name and i found lucky my self due to the uniqueness of this name.

Zaroon Abbas , lahore Wed 20 Jan, 2021

Khizar
Whenever i listen this name it makes me feel very good due to its unique pronounciation. Khizar name is my favourite name

Anabiya , karachi Wed 20 Jan, 2021

Arshan
wow what a lovely name Arshan is.... i will definitely name my baby Arshan

neha , lahore Wed 20 Jan, 2021