اسامی با معنی فارسی

تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
MOHSINAAN Mohsinaan مسلمان عربی نمایش جزئیات
TEHRIN Tehrin مسلمان عربی نمایش جزئیات
AFANDI Afandi مسلمان ترکی نمایش جزئیات
MUKAIRIM Mukairim مسلمان عربی نمایش جزئیات
HENNA Henna مسلمان اردو نمایش جزئیات
FEEROUZEH Feerouzeh مسلمان عربی نمایش جزئیات
SHUAILA Shuaila مسلمان اردو نمایش جزئیات
MUARJ Muarj مسلمان عربی نمایش جزئیات
AMIN Amin مسلمان عربی نمایش جزئیات
ABDULKADER Abdulkader مسلمان عربی نمایش جزئیات
Boy پسران اسامی Girl دختران اسامی
Browse persian Boy Names by Alphabets
Browse persian Girls Names by Alphabets

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Abeeha is my best friend's name, and she is just like her name meaning is.

  • Hafsa, karachi
  • Wed 22 May, 2024

Aiza is such a nice name, I have a class friend named Aliza and she's very very pretty.

  • Fatima Rijvi, karachi
  • Wed 22 May, 2024

Saad is My bussiness partner name, Such a great person he is.

  • Rayan Hameed, karachi
  • Wed 22 May, 2024

Anas is such a good name, my one of students name is Anas and he is such a nice boy.

  • Ahmad Sohail, Rawalpindi
  • Wed 22 May, 2024

Such a beautiful name it is,

  • Sana, Hyderabad
  • Tue 21 May, 2024