Aarzam Name Meaning in Malaysian

Aarzam is a Muslim Boy name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Aarzam name meaning in Malaysian is Perang, pertempuran, bergaduh.. Aarzam name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 1487 and lucky number for Aarzam is 6.

Name
Aarzam
Gender Boy
Meaning War, battle, quarrel.
Origin Urdu
Lucky # 6 ?
nama Aarzam
jantina budak
yang bermaksud Perang, pertempuran, bergaduh.
asal Urdu
nombor bertuah 6 ?

Aarzam Name Meaning in Malaysian

Aarzam Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Perang, pertempuran, bergaduh.. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Aarzam untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Aarzam.

REVIEW & COMMENT


can you tell me meaning of RAZZM

khalid , karachi Sat 11 Feb, 2017


In Urdu side the name Aarzam is different and on English side the name is different.. please correct it.

Waqar , Karachi Tue 24 Mar, 2015