Fihr NAMA MAKNA

Fihr is a Muslim Boy name and it is an Urdu originated name with multiple meanings. Fihr name meaning in Hindi is Means "stone pestle" in Arabic., and the lucky number associated with is .

Name
Fihr
Gender Boy
Meaning Means "stone pestle" in Arabic.
Origin Urdu
Lucky # ?
nama Fihr
jantina budak
yang bermaksud Bermaksud "alu batu" dalam bahasa Arab.
asal Urdu
nombor bertuah ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Fida Fidvi Fikri
Fidaa Fihr Filasofa
Fidayan Fikhar

How do you find this name? Fihr

Fihr Name Meaning in malaysian

Fihr Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Bermaksud "alu batu" dalam bahasa Arab.. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Fihr untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Fihr.