Reeshma NAMA MAKNA

Reeshma is a Muslim Girl name and it is an Urdu originated name with multiple meanings. Reeshma name meaning in Hindi is Like silk, and the lucky number associated with is .

Name
Reeshma
Gender Girl
Meaning Like silk
Origin Urdu
Lucky # ?
nama Reeshma
jantina Perempuan
yang bermaksud seperti sutera
asal Urdu
nombor bertuah ?

NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA  ( More Similar Names )

Rebm Reeha Reena
Reeba Reem Reeshma
Reeda Reema

How do you find this name? Reeshma

Reeshma Name Meaning in malaysian

Reeshma Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah seperti sutera. Ini adalah nama Perempuan itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Reeshma untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Reeshma.