Dhoka Quotation

Poet: Habeeb By: Amjad, Karachi

Insan ko insan dhoka nahi deta
balkey insan ko is ki woh umeed dhoka dy jati hai
jo woh dosron sy rakhta hai.

Rate it:
Views: 515
14 Jan, 2022