இந்து பெண்கள் பெயர்கள் Hindu Girl Names

பெயர் மதம் விவரம்
AAARTI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AAB முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABHA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABHARANA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABIRA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABOLI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADALALAGI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADARSH முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADARSHA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADARSHINI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHANA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHAYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHILAKSHMI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHIRA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHIRAI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHYAA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADISHREE முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADISHRI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADIT முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITREE முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITRI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADRIKA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADRITA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADVIKA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AAGAM முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AAGHNYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
Names Records 1 To 30 (Total 11903 Records)
பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

It is a nice name and the meaning of the Deepika is also good. I would recommend people to give their little treasure this name.

  • Riya, Delhi
  • Thu 22 Sep, 2022

i suggest my sister to visit this site to see the many beautiful names with their meanings. i recommend name Chaitali to her

  • Sana, Hyderabad
  • Thu 22 Sep, 2022

My name is Bhavika and I just love it. This is a unique name not so many people have this name

  • Bhavika , Delhi
  • Thu 22 Sep, 2022

On this page you can get every name meanings very easily.. i found Sneha Name meaning with authentic details

  • Anaya, Mumbai
  • Thu 22 Sep, 2022

i was found my name meaning from here easily without any problem. It is very popular name

  • Ezzah, Islamabad
  • Tue 20 Sep, 2022