புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்
பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
DANISH names இந்து பாரசீக
SHAYAN names இந்து பாரசீக
TABASSUM names இந்து அரபு
RAHMAN names இந்து அரபு
RAYYAN names இந்து அரபு
ADYAN names இந்து அரபு
SAIRA names இந்து அரபு
TAYYABA names இந்து அரபு
JABEEN names இந்து பாரசீக
JANNAT names இந்து --

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

Qurat ul AIn
This is very beautiful name with a sweet meaning proud to be my name as Qurat ul Ain.

Qurat ul Ain , Islamabad Wed 28 Apr, 2021

Palwasha
My friend's name is Palwasha and she is a very successful woman and her qualities are just as per her name.

Nahid , karachi Wed 28 Apr, 2021

Omnia
This page helps me alot to find any name and its meaning.. I found the name Omnia and its meaning from here easily

Razia , Lahore Wed 28 Apr, 2021

Labiba
Labiba is pretty name, it is one of my best friend name and Labiba name meaning is also awesome

Asma , Multan Wed 28 Apr, 2021

Khadija
I like short names and i think Khadija is one of the most beautiful name . It is an amazing page providing a good source of information

Warda , Lahore Wed 28 Apr, 2021

Bisma
My Elder Sister Name is Bisma... This name is so nice. it is one of my favorite name.. This page is very useful to checkout the names and its meaning

Ahmed , Rawalpindi Mon 26 Apr, 2021

Alisha
There is the best online way to know every name and its meaning.. i want to search Alisha name meaning i visit here and got it easily

Batool , Islamabad Mon 26 Apr, 2021

Saniya
This is very beautiful name with a sweet meaning proud to be my name as Saniya.. i found my name meaning from here

Saniya , Hyderabad Mon 26 Apr, 2021

Faryal
Its an amazing way to find name meanings . Bushra is my Cousin name . she is so pretty

Babar , Lahore Mon 26 Apr, 2021

Rabeel
Rabeel is the most trending name of girl which I heard many times and it is Unique name ..

Umaima , Sialkot Mon 26 Apr, 2021