Basair Name Meaning in Malaysian

Basair is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Basair name meaning in Malaysian is pencerahan. Basair name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at and lucky number for Basair is 6.

Name Basair
Gender Boy
Meaning Enlightenment
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
nama Basair
jantina budak
yang bermaksud pencerahan
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 6 ?
Basair Name Meaning in English
NAMA-NAMA YANG LEBIH SERUPA ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with B
Other Languages

Basair Name Meaning in Malaysian

Basair Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah pencerahan. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Basair untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Basair.

Review & Comment
jpg