Hibr Name Meaning in Malaysian

Hibr is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Hibr name meaning in Malaysian is Dakwat, sarjana, atau lelaki yang berbudi pekerti. Hibr name meaning in Malaysian, popularity and rank stands at 49653 and lucky number for Hibr is 1.

Name
Hibr
Gender Boy
Meaning Ink, scholar, or a virtuous man
Origin Arabic
Lucky # 1 ?
nama Hibr
jantina budak
yang bermaksud Dakwat, sarjana, atau lelaki yang berbudi pekerti
asal Bahasa Arab
nombor bertuah 1 ?

Hibr Name Meaning in Malaysian

Hibr Nama makna di Malaysia - Maksud nama adalah Dakwat, sarjana, atau lelaki yang berbudi pekerti. Ini adalah nama budak itu. Akar dan asal-usul nama dikaitkan dengan bahasa Arab. Maksud nama yang baik dan ibu bapa boleh memberikan nama Hibr untuk bayi perempuan yang baru lahir mereka. Malah anda boleh mencadangkan nama ini kepada orang-orang yang akan menjadi ibu bapa tidak lama lagi. HamariWeb menyediakan nama-nama dan makna mereka bagi ibu bapa yang mencari nama yang unik dan maknanya untuk bayi baru mereka dilahirkan. kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan musulman & nama kamus dan makna mereka di Malaysia dengan Nombor bertuah termasuk apa yang dimaksudkan dengan Hibr.

REVIEW & COMMENT